تراجم

< >
عرض رجوع
Het begin
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.


[1 : 1]
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[1 : 2]
Alle lof zij God, de Heer van de ´Alamin (mensheid, djinns en alles dat bestaat).

[1 : 3]
De Barmhartige, de Genadevolle.

[1 : 4]
Meester van de Dag des Oordeels.

[1 : 5]
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

[1 : 6]
Leid ons op het rechte pad,

[1 : 7]
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.