تراجم

< >
عرض رجوع
The Opening
Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.


[1 : 1]
Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.

[1 : 2]
Çdo lavdërim i përket Allahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë

[1 : 3]
Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.

[1 : 4]
Sunduesit të ditës së gjukimit.

[1 : 5]
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!

[1 : 6]
Udhëzona në rrugë të drejtë.

[1 : 7]
Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi. E jo në (rrugën) e atyre që kanë shkaktuar pezmin (Tënd), as në rrugën e atyre që janë të humbur!